Kasko osiguranje

Novine u ponudi kasko osiguranja!

Osiguravajući se potpunim kasko osiguranjem možete ostvariti popuste:

 • do 10 % popusta za vozila novonabavne vrednosti preko 20 000 evra,
 • kao i 15% popusta za vozila van Beograda.

Bilo da vaše motorno vozilo koristite za lične potrebe ili za potrebe posla kojim se bavite – poželjno je da ga obezbedite od potencijalnih nemilih događaja koji vam se mogu desiti na putu. Nabolja i najpouzdanija zaštita motor- nih vozila je upravo – kasko osiguranje.

Kasko osiguranje motornih vozila pruža osiguravajuću zaštitu od oštećenja ili potpunog uništenja vozila, usled različitih rizika. Kasko osiguranjem mogu se zaštititi sve vrste kopnenih motornih vozila standardne izrade, kao i priključna, specijalna i radna vozila, motocikli, šinska vozila, radne mašine i njihovi sastavni delovi.

Generali Osiguranje Srbija vam nudi  tri obima pokrića kasko osiguranja:

 • potpuno kasko osiguranje;
 • dopunsko kasko osiguranje;
 • delimično kasko osiguranje.

Kasko osiguranje može se ugovoriti sa sledećim rokovima trajanja:

 • kratkoročno (na godinu dana ili kraće),
 • višegodišnje sa određenim rokom trajanja (rok mora biti duži od godinu dana),
 • višegodišnje sa neodređenim rokom trajanja (rok ne može biti kraći od godinu dana).

Ova vrsta osiguranja važi na teritoriji Evrope ili Republike Srbije.

Potpuno kasko osiguranje

Ukoliko se odlučite da zaključite polisu potpunog kasko osiguranja vozila, Generali Osiguranje Srbija vam nudi zaštitu od sledećih rizika:

 • saobraćajne nezgode;
 • požara;
 • eksplozije (osim eksplozije nuklearne energije);
 • iznenadnog termičkog ili hemijskog delovanja spolja;
 • pada ili udara predmeta koji nije sastavni deo predmeta osiguranja;
 • pada vazdušne letelice;
 • manifestacija ili demonstracija;
 • zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
 • oštećenja tapaciranih delova u osiguranom vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način;
 • namerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprečavanja veće štete, kao i mera preduzetih za smanjenje ili otklanjanje štete;
 • udara groma;
 • oluje;
 • grada ili tuče;
 • snežne lavine, kao i pada snega i leda na vozilo;
 • odrona zemljišta ili obrušavanja zemljišta i stena;
 • poplava, bujica i visokih voda;
 • potapanja vozila (može biti ugovoreno posebnom klauzulom)
 • krađe vozila pod kojim se podrazumevaju: provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo celog vozila ili njegovih delova;
 • prevare (u slučaju vozila uzetih na lizing ili iznajmljenih od rent-a-car kompanija),
 • utaje (može biti ugovorena posebnom klauzulom).

Dopunsko kasko osiguranje

Dopunsko osiguranje motornih vozila ugovara se uz potpuno kasko osiguranje i obuhvata:

 • posebnu opremu vozila,
 • prtljag,
 • alat i pribor,
 • reklamne i druge natpise na vozilima,
 • troškove vuče,
 • troškove iznajmljivanja zamenskog vozila.

Delimično kasko osiguranje

Delimično kasko osiguranje ugovara se u okviru polise kasko osiguranja. Zaključivanjem delimičnog kasko osiguranja obezbeđena je osiguravajuća zaštita za:

 • sva stakla standardno ugrađena na vozilu (prednja, zadnja i bočna).

Ovaj paketa osiguranja ne podrazumeva zaštitu stakla ili plastike na svetlosnim uređajima, ogledalima ili krovu vozila (uključujući i stakleni krov).

Uslovi osiguranja